Nasza produkcja pieczarek to firma rodzinna. Założył ją w 1989 roku Ryszard Powichrowski. Przekazał całą swoją wiedzę i doświadczenie synowi Mariuszowi, który do dziś, razem z Małżonką Marzeną kultywuje rodzinną tradycję i kontynuuje biznes.

Powichrowscy Uprawa Pieczarek,
Hodowla pieczarek, Powichrowscy
Powichrowscy, Producent pieczarek, Produkcja pieczarek
Powichrowscy Uprawa Pieczarek,

W roku 2016 przenieśliśmy się z ulicy Pięknej w Opolu Nowym do miejscowości Wyłazy, gdzie obecnie znajduje się cała uprawa, zajmująca powierzchnię około 11000m2.

Powichrowscy, Producent pieczarek, Produkcja pieczarek
Powichrowscy Uprawa Pieczarek,

Do dyspozycji mamy kompleks 18 hal produkcyjnych, gdzie zbiory odbywają się przez cały rok. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyprodukować nawet 60 ton pieczarek tygodniowo.

Powichrowscy, Producent pieczarek, Produkcja pieczarek
Powichrowscy Uprawa Pieczarek,

JAKIE TECHNOLOGIE WYKORZYSTUJEMY
DO PRODUKCJI PIECZAREK?

Powichrowscy Uprawa Pieczarek,

Jako nowoczesny producent pieczarek, nieustannie wdrażamy innowacyjne rozwiązania na terenie naszego zakładu i inwestujemy w coraz nowsze urządzenia.

W pełni zautomatyzowany system pilnuje odpowiedniego mikroklimatu na halach, a proces zbioru monitorujemy za pomocą specjalistycznego programu, służącego do ewidencjonowania i raportowania zbiorów.

Powichrowscy, Producent pieczarek, Produkcja pieczarek

Pozwala on na śledzenie przepływu pieczarek zarówno wewnątrz pieczarkarni, jak i na zewnątrz. Za pomocą indywidualnego kodu kreskowego, umieszczonego na każdej skrzyneczce, każdy klient może dotrzeć do informacji, takich jak:

  • Nazwa producenta;
  • Data zbioru;
  • Numer hali;
  • Rodzaj grzybni i podłoża;
  • Osoba zbierająca;
  • Numer palety.

Umożliwia to także natychmiastowe reagowanie na ewentualne nieprawidłowości – o ile w ogóle wystąpią.

Każdy plon, bezpośrednio po zbiorze, trafia do chłodni, skąd po skompletowaniu zamówienia, w możliwie jak najkrótszym czasie, przekazywany jest do transportu.

Powichrowscy Uprawa Pieczarek,

JAKIE WARTOŚCI
WYZNAJEMY?

Powichrowscy Uprawa Pieczarek,

W naszych działaniach przede wszystkim kierujemy się ekologią, szacunkiem do środowiska, produktu i finalnego odbiorcy, który jest ostatnim ogniwem łańcucha dostaw i konsumuje nasze pieczarki.

Nasze nadrzędne wartości:

  • Najwyższa jakość produktu i satysfakcja każdego klienta;
  • Wzajemny szacunek, zaufanie i komfortowe warunki pracy dla członków naszego zespołu;
  • Nieustanny rozwój i inwestowanie w technologie usprawniające produkcję pieczarek;
  • Skrupulatne stosowanie się do wytycznych, wynikających z posiadanych certyfikatów.
Powichrowscy, Producent pieczarek, Produkcja pieczarek
Powichrowscy, Producent pieczarek, Produkcja pieczarek

Nasz styl zarządzania opieramy na pracy zespołowej, a kulturę organizacyjną na wzajemnej życzliwości i uczciwości. Wspieramy oddolne inicjatywy oraz zapewniamy komfortowe warunki pracy i odpoczynku.

Wychodzimy z założenia, że zadowolony pracownik z większym zaangażowaniem i dokładnością będzie wykonywać swoje zadania. Dzięki temu nasza produkcja pieczarek nieustannie się rozwija i może się otwierać na kolejne rynki zbytu.